(1)
Hidayat, R.; Aini, M. H.; Djuliannisaa, Z.; Mustika, A. P.; Kurniawan, M.; Mesiano, T.; rasyid, A.; Harris, S. KEJADIAN IKUTAN NEUROLOGIS PADA TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19 PASCA VAKSINASI MRNA-1273 BOOSTER. JN 2021, 38.